گروه مشارکتی «ام نوت» بستری است برای تجمیع اطلاعات مهم و کاربردی در جهت پیشبرد اهداف علمی کشور حتی با یک نوت (یادداشت) مفید!

در تحقق این راستا سعی داریم تا با همیاری و همفکری جوانان و نخبگان عرصه های مهم فناوری اطلاعات, سعی در حل مشکلات خاص و کاربردی حوزه های مرتبط با فناوری اطلاعات نماییم. در این راستا شما میتوانید برای همکاری و همیاری گروه علمی تحقیقاتی سامانه «ام نوت»,  اطلاعات نام و نام خانوادگی به همراه یک رزومه به رایانامه info@mnote.ir ارسال نمایید.

پیشاپیش از همیاری و همکاری شما کمال تشکر را داریم.

واحد جذب گروه علمی تحقیقاتی سامانه «ام نوت»