نوشته‌ها

بررسی اطلاعات کاربری لاگین کرده در وردپرس

ممکن هست برای یک سری فعالیت های پردازش اطلاعاتی نیاز داشته باشید با اطلاعات کاربران متصل به سیستم وردپرس یک سری فعالیت ها انجام دهید. برای مثال به صورت اتوماتیک یک سری اطلاعات مثل شماره id یا نام کاربری یا … را به یک فرم به جهت عدم تکرار در نوشتن اطلاعات در فیلدهای فرمی مورد استفاده قرار دهید:

لینک ذیل تابع خوبی را در وردپرس معرفی کرده است:

https://codex.wordpress.org/Function_Reference/wp_get_current_user

 

نمونه کد آن: