نوشته‌ها

نصب تنسورفلو (کتابخانه یادگیری ژرف گوگل)

در ابتدای نصب تنسور فلو میبایست فایل whl  نسخه مورد نظر برای استفاده با cpu و یا gpu را از آدرس ذیل دانلود کنید ( اگر با دانلود مشکل داشتید اطلاع دهید تا لینک داخلی بدهیم.)

https://www.tensorflow.org/install/install_linux#the_url_of_the_tensorflow_python_package

سپس با استفاده از یک virtualenv که در آموزش های قبلی (برای مطالعه مطالب روی لینک نصب و استفاده کلیک کنید و ابتدا آن را مطالعه کنید) ساختید آن را توسط راهنمایی های لینک ذیل نصب کنید

https://www.tensorflow.org/install/install_linux#installing_with_virtualenv

درواقع باید پس از دانلود با استفاده از کامند ذیل عمل کنید:

پس از فعال کردن  virtualenv مورد نظر :

source mnote-virtualenv/bin/activate

pip install tensorflow-1–yourspecificnote-version

به همین راحتی!