نوشته‌ها

کنترل از راه دور سیستم عامل (مثلا لینوکس) با استفاده از گوشی تلفن همراه

در پی گشت و گذارها یکی از نرم افزارهای خوب و کاربردی برای کنترل از راه دور سیستم عامل نرم افزار Home Remote Control میباشد. در ادامه نحوه نصب آن در اوبونتو(یکی از توزیع های لینوکس) و همچنین اندروید را شرح میدهیم:

مطلب برگرفته شده از سایت ذیل است:


احتمال دارد احیانا سایت آنها از مدار خارج شود لذا مطلب مورد نظر نیز در ادامه آورده شده است:

I’m not sure about the utility of doing this except for the fact that is pretty cool to do it. 😉
Home Remote Control is nifty little Android app that provides A LOT of nice features to play with:

 • keyboard
 • mouse/touchpad
 • list and download files from filesystem
 • system monitor(CPU,RAM,DISK,BATTERY..)
 • custom shortcuts
 • sound control
 • future tasks
 • login via QR Code scanner
 • rename, delete and upload files on your filesystem
 • terminal
 • linux command library
 • ssh login
Home Remote Control Screenshots

Screenshot_2014-12-17-00-47-52 Screenshot_2014-12-17-00-49-01 Screenshot_2014-12-17-23-27-41

Screenshot_2014-12-17-00-50-22

Screenshot_2014-12-17-00-50-44 Screenshot_2014-12-17-00-55-34 Screenshot_2014-12-17-00-55-49

Screenshot_2014-12-17-00-51-04 Screenshot_2014-12-17-00-55-19

Home Remote Control Installation

Prerequisites

۱٫ For best results, your Android device needs to be connected to the same router as the computer you want to remotely control (Local connection).

۲٫ Ubuntu has to have SSH server and xdotool (for mouse and keyboard input) so open a terminal and install them:

Test it with:

Next:

That’s all for Ubuntu PC. Now for your Android device, go to Google Play and search for Home Remote Control and install it. Here’s the LINK.

All you have to do now is launch the application from your Android device, create a new device, enter the Ubuntu LAN IP, your Ubuntu username and password and start using it.

Enjoy!