نوشته‌ها

نحوه فعال کردن virtualenv‌برای ادامه کار و انجام پروژه ها

برای فعالسازی virtualenv ساخته شده (طبق آموزش قبلی موجود در سایت) با استفاده از دستور sourceب باید آن را فعال کرد:

 

استفاده از virtualenv با پایتون نسخه خاص

ابتدا باید virtualenv را با دستور ذیل نصب کنید

 

سپس با استفاده از کد ذیل آن را روی مثلا نسخه ۳ ایجاد کنید